“Jedan i drugi”, 2020.

Ciklus Jedan i drugi (2021.), nastajao u vrijeme pandemije, čine manji formati dinamiziranih kompozicija koje dojmljivo asociraju na klasičan kontrapost…

“1,40”, 2022.

Djela iz ciklusa “1,40”  nastajala su autorovim postupkom prepuštanja radova okolnostima koje je sam stvorio.

Crteži

Posebnu cjelinu u Korkutovom djelovanju zauzimaju izleti u medij crteža.

Tijelo

U Korkutovom stvaralaštvu diskutiraju različite geometrijske forme s amorfnim materijalima, minimalistička asocijativnost u neprekidnom je dijalogu s narativnim i deskriptivnim.

Pareidolia

U ovom ciklusu Korkut je interpretirao područje ready-madea, izlažući predmete i pojave u kojima prepoznaje kiparske kvalitete.

Gravitacija

Prepoznajući sličnosti i podudarnosti između svojih umjetničkih preokupacija i nekih Richterovih djela, Korkut u ciklusu „Gravitacija“ izrađuje radove koji se oslanjaju na paradigmatska djela Richterova opusa: gravitacijske crteže, sistemske skulpture te prostorne slike.

Video radovi

Medij videa u Korkutovom radu je prisutan od ranih faza njegovoga djelovanja, prije svega kao dokumentacija procesa koji su se događali pri izradi skulptura i reljefa, a izlagani su kao integralni dio rada.

2012

Na tragu proročanstava o krahu svijeta 2012. godine, nastala je instalacija koja zastrašuje posjetitelja stavljajući ga pred nišan nepravilno poredanih i napetih praćki.

Skulpture

Skulptura je primarni medij Korkutova izričaja i svi drugi mediji kojima se služi su generirani iz kiparstva.

Slabost, snaga

Radovima koji su na neki način zaokruženi nazivom Slabost,snaga, Korkut se kao kipar približio kritičkom propitivanju značenja arhitektonskog prostora kao jedne nominalno čvrste i postojane kategorije.

Video reljefi

Istraživanje i analiza materijala usljed prirodnih utjecaja a dokumentirana videokamerom, u Videoreljefima iz ciklusa „Voda“ dobijaju svoj pandan.

Reljefi

Važan dio Korkutova opusa su reljefi, površine koje svojim zadatostima pružaju najmanju moguću količinu prostora u kojima autor upisuje ono što je konstantan predmet njegova interesa: materija i procesi koji ju mijenjaju.

Ego trip

Serijom radova “Ego-trip” koji su nastajali od 2000. do 2005. godine, Korkut je kao žarište promišljana uzeo vlastito Ja.