Video radovi

Video je u kasnijim fazama Korkutova rada dobio autonomiju, pa postoji nevelika kolekcija video radova koji su bili dio različitih izlagačkih ciklusa ili su bili prikazivani samostalno. U svojim video radovima Korkut se i dalje bavi gotovo nevidljivim detaljima iz svojega okruženja izdvajajući ih u autonomne radove.