Video reljefi

Istraživanje i analiza materijala usljed prirodnih utjecaja a dokumentirana videokamerom, u Videoreljefima iz ciklusa „Voda“ dobijaju svoj pandan. Ovi radovi donose fascinaciju čistom formom, što je nastala kao posljedica utjecaja prirodne sile, u ovom slučaju vode, na materijal, tj. glinu.

Revizija kiparskog materijala po uzoru kako su to činili i slikari procesalnog i analitičkog slikarstva šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća, omogućit će umjetniku razvoj u pravcu onih radova poznatih pod nazivom Videoreljefi.