“Jedan i drugi”, 2020.

Ciklus Jedan i drugi (2021.), nastajao u vrijeme pandemije, čine manji formati dinamiziranih kompozicija koje dojmljivo asociraju na klasičan kontrapost, doslovno na protutežu njegovog iskoraka. Konceptualno ih prate veći objekti realizirani u tehnološki visoko dotjeranoj formi volumena i površina te kao takvi demonstriraju suverenost kiparske izvedbe.

Dva strukturalno i koloristički oprečna materijala, srebrni aluminij (ili inox) i bijeli medijapan (ili mramor), ni ovdje se jednoznačno ne denotiraju kao suprotstavljene binarne opozicije već istodobno postoje kao mogućnost koegzistencije. Premda nefigurativne i apstraktne, izložene su skulpture tako referencijalne i narativne. Lavirajući i poigravajući se konvencijama i suprotstavljenim kodovima, gotovo programatski završava djelo kontrapunktom i humanističkim predznakom.